Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2016

Chain of responsibility design patternΆλλη μια υλοποίηση ενός design pattern, αυτή τη φορά του γνωστού chain of responsibility. Σε αυτό το design pattern η βασική λογική του αλγορίθμου θέλει την δυνατότητα να πηγαίνει το όρισμα της μεθόδου από instance σε instance μέχρι να μπορεί να επιστρέψει αποτέλεσμα.

Στο παρακάτω από παράδειγμα, έχουμε μια abstract κλάση (BookChain) από την οποία οι επόμενες υλοποιούν δύο βασικές μεθόδους, την nextStore και η getStore. Η getStore κάνει τον έλεγχο αν το όρισμα μπορεί να έχει αποτέλεσμα και αν τελικά δεν έχει καλεί το επόμενο instance με την nextStore.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου