Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Design Patterns - Proxy


To Proxy pattern έρχεται να λύση το πρόβλημα υποστήριξης resource-hungry αντικειμένων τα οποία δεν θέλουμε να κάνουμε instantiate αν δεν είναι απολύτως απαραίτητο. Για να το πετύχουμε αυτό χρησιμοποιούμε ένα interface το οποίο γίνεται implement δύο φορές, μία για την πραγματική κλάση και μία για την Proxy. Ουσιαστικά αυτές οι δύο κλάσεις είναι ίδιες με την μόνη διαφορά πως η abstract μέθοδος μας στη Proxy κλάση θα υλοποιηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνει instantiate την Real κλάση και μετά να εκτελεί την μέθοδο της Real κλάσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου